image-1


19 mei 2020


Capitool 11, Enschede
053 – 47 57 000
info@hetzorgfestival.nl
Bereikbaarheid

Deel het met je vrienden!

Sessie: Contracteren zonder omzetplafonds en gedoe over tarieven


De frustraties rondom de zorginkoop lopen steeds hogerop. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars ruziën erop los met als resultaat: ellenlange, ingewikkelde en inhoudsloze contracten, waar niemand blij van wordt.

Het kan anders! Digna de Bruin vertelt dat contracten ook te maken zijn volgens de Rechtmakersmethode. Je hebt het dan samen over wat je wil bereiken en wat je gaat doen, in plaats van allerlei clausules voor ‘als het fout gaat’. Oftewel contracten maken voor samenwerking, in plaats van contracten die de focus leggen op het indekken van risico’s.

Wist je dat in de traditionele contracten ongeveer negentig procent van de bepalingen juridisch van aard is en maar tien procent over de inhoud gaat?

Deze aanpak leidt tot betere uitkomsten en resultaten. Onuitgesproken zaken komen op tafel, waardoor er geen ‘ruis’ op de lijn zit en de focus ligt op het gezamenlijk doel. De betrokkenen werken samen als gelijkwaardige partners op basis van vertrouwen. De eerste zorgorganisaties hebben op basis van deze methode meerjarencontracten weten af te sluiten met zorgverzekeraars. Benieuwd of dit voor jouw organisatie wat kan zijn? Sluit dan gezellig aan!