image-1


19 mei 2020


Capitool 11, Enschede
053 – 47 57 000
info@hetzorgfestival.nl
Bereikbaarheid

Deel het met je vrienden!

College: Noaberschap bij ALS-zorg


en, hoe techniek hierin ondersteunend is.

Amyotrofe laterale sclerose (ALS) is een snel progressieve zenuwaandoening. Na het stellen van de diagnose is de levensverwachting gemiddeld 3 jaar.

Patiënten en hun naasten worden uit hun bekende leventje gerukt. De impact van deze aandoening is er voor hen één waar je u tegen zegt.

Ook de mensen buiten de naaste kring worden door deze impact geraakt. Buren, vrienden, collega’s, maar ook zorgverleners en overige instanties.

Allen dragen zij vervolgens bij aan de verschillende wijzen waarop Noaberschap rondom deze ALS-patiënt vorm krijgt.

Tijdens dit college wordt je, naast inzichten in wat ALS inhoudt en wat de genoemde (emotionele) belasting is, een beeld gegeven van deze vormen van Noaberschap. Een omgangsvorm die wij in onze regio omarmd hebben, maar kent het ook (geografische) grenzen?

In de huidige tijd kan zorg van mensen met een progressieve aandoening als ALS niet meer zonder techniek. Je krijgt dan ook tevens een inkijk op welke wijze (ondersteunende) techniek de kwaliteit van leven en de zorg voor deze patiëntengroep en hun naasten verbetert.

Reinout van Vliet is revalidatiearts in Roessingh, centrum voor revalidatie te Enschede. Samen met 2 collega’s en een gespecialiseerd interdisciplinair behandelteam begeleidt hij meer dan 700 mensen met een spier-zenuwaandoening. Onder hen zijn ook circa 75 ALS-patiënten.

Tevens is hij voorzitter van de Medische Staf van Roessingh en werkt hij als bestuurslid van de landelijke werkgroep rondom spierziekten nauw samen met de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland.

Naast deze werkzaamheden is hij zich bovenal bewust van de verschillende rollen die je in je leven speelt; als zoon, broer, partner, vader, vriend, collega, sportmaat etc.

Rollen die je bij het hebben van ALS als sneeuw voor de zon ziet veranderen.