image-1


19 mei 2020


Capitool 11, Enschede
053 – 47 57 000
info@hetzorgfestival.nl
Bereikbaarheid

Deel het met je vrienden!

Infosessie: Steeds maar weer die registratielast!


Waar komt het vandaan? En welke rol speelt een juist ECD hierin?

De registratielast die verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders ervaren, krijgt veel aandacht in media, beleid en onderzoek. Tot nu toe is de aandacht vooral gericht op registratiewerkzaamheden die zorgprofessionals doen voor organisaties, zoals minutenregistraties of declaraties. Maar uit onderzoek blijkt dat zij ook registratielast ervaren door de verslaglegging over de zorg aan individuele cliënten.

Kim de Groot, onderzoeker bij het Nivel en wijkverpleegkundige bij Thebe Wijkverpleging, onderzocht dit thema samen met een aantal collega’s van Nivel. Ze vroegen duizenden verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders uit verschillende hoeken van het land en uit diverse zorgsectoren een vragenlijst in te vullen.

Wat er uit het onderzoek kwam? En wat je hiermee kunt? Je hoort het van Kim tijdens haar sessie op Het Zorgfestival.