image-1


19 mei 2020


Capitool 11, Enschede
053 – 47 57 000
info@hetzorgfestival.nl
Bereikbaarheid

Deel het met je vrienden!

College: Wet Zorg en Dwang, de geest vs de letter


Peter Hoekstra, Verzoorzaker bij de Samentafel, veroorzaakt met zijn brede, vernieuwende blik op zorg, welzijn en samenwerking graag nieuwe inzichten en beweging die leiden tot de benodigde transities. Tijdens deze info-sessie gaat Peter in op de Wet Zorg en Dwang binnen de kleinschalige woonzorg.

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Vormen van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg komen ook voor binnen een kleinschalige woonzorgsetting; denk aan een deur die op slot zit en de inzet van een infrarood sensor in de nacht. Kan dat minder? Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Of dag en nacht omkeert? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden? Wat moet je dan doen? Welke visie wilt u als zorgondernemer nastreven? En hoe neemt u de werkvloer hierin mee?

Vrijheid en veiligheid bij dementie kunnen worden vergroot als dilemma’s worden besproken en nieuwe inzichten worden gedeeld. Dit raakt de kern van deze sessie: Samen gaan we in gesprek. Er is ruimte om dagelijkse ervaringen te delen en we gaan op zoek naar een ‘passende visie’ die je helpt bij de verdere implementatie van je visie op deze wet richting de collega’s, je bewoners en diens familie.